نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال 1403

با تصویب شورای عالی بیمه؛ نرخ حق بیمه شخص ثالث سال 1403 اعلام شد پیرو…