در تصادف‌ زنجیره‌‌ای مقصر کیست؟

یکی از پیچیده‌ترین مواقع برای تشخیص مقصر حادثه، وقتی است که چند ماشین به هم…