بیمه مسئولیت مدیر ساختمان چیست و چرا باید آن را تهیه کنیم؟

تقریبا روزی نیست که در اخبار خبری درباره آتش‌سوزی یا ریزش ساختمان‌ها نخوانیم. حوادثی که…