تشخیص مقصر در تصادفات رانندگی در شرایط مختلف

اتوبا‌ن‌ها شلوغ‌تر از همیشه، خیابان‌ها و کوچه‌ها پُر از خودروهای پارک شده و رانندگانی که…