لودر سایت
شیراز، میدان ولی عصر (عج)، بلوار سلمان فارسی، مجتمع تجاری سلمان

اتوبا‌ن‌ها شلوغ‌تر از همیشه، خیابان‌ها و کوچه‌ها پُر از خودروهای پارک شده و رانندگانی که به علائم رانندگی توجه نمی‌کنند و حتی به خودشان زحمت زدن راهنما را نمی‌دهند، عامل اصلی بسیاری از تصادفات رانندگی است. تشخیص مقصر تصادفات رانندگی بستگی به شرایط و محل وقوع حادثه دارد. در این مقاله از بلاگ نمایندگی آرش اکبری اربابی، شرایط مختلف تصادف را عنوان و نحوه تشخیص مقصر را بررسی می‌کنیم.

در تصادف از عقب مقصر کیست؟

تشخیص مقصر در تصادف از پشت به موقعیت‌های مختلفی بستگی دارد. براساس قوانین راهنمایی و رانندگی، مقصر در تصادفات رانندگی از پشت، همواره خودوریی است که از پشت به خودروی دیگر زده است. این نوع تصادف ممکن است در شرایط مختلفی اتفاق افتد که در ادامه آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.

تشخیص مقصر در تصادف از عقب

مقصر تصادف دنده عقب

در تشخیص مقصر در تصادفات دنده عقب، همواره مقصر خودرویی است که دنده عقب می‌رود. بیمه شخص ثالث، تصادفات دنده عقب را پوشش می‌دهد.

قوانین تصادف از پشت در اتوبان

در اتوبان همه خودروها با سرعت بالایی حرکت می‌کنند، بنابراین احتمال اینکه تصادفی از پشت رخ دهد، بیشتر بستگی به نحوه رانندگی خودروهای جلویی دارد. بنابراین با توجه به اینکه خودروی جلویی متوقف یا در حال حرکت است، طبق قوانین تصادف از پشت، تشخیص مقصر تصادف متفاوت خواهد بود. اگر خودرویی در حاشیه اتوبان متوقف باشد و خودرویی از پشت به آن برخورد کند، مقصر خودروی متوقف است. اگر خودروی جلویی در اتوبان در حال حرکت باشد، مقصر خودروی پشتی است.

نحوه تشخیص مقصر تصادف در میدان

برای تشخیص مقصر در تصادفات رانندگی در میدان باید به قوانین حق تقدم مراجعه شود. 2 قانون اصلی برای حرکت در میدان وجود دارد که شامل موارد زیر هستند.

  • در زمان ورود به میدان، حق تقدم با خودرویی است که داخل میدان حضور دارد.
  • اگر خودروها همزمان به میدان رسیده باشند، حق تقدم با خودرویی است که در سمت راست خودروی دیگر قرار دارد.

با توجه به قوانین حق تقدم، همواره حق با خودرویی است که نسبت به خودروی دیگر، حق تقدم دارد.

در تصادف از فرعی به اصلی مقصر کیست؟

در نحوه تشخیص مقصر در تصادفات فرعی به اصلی باید گفت که، خودرویی مقصر است که از فرعی به اصلی وارد شده و از جلو یا بغل با خودرویی تصادف می‌کند که از اصلی به فرعی وارد شده است. بنابراین همواره حق تقدم با خودرویی است که از اصلی به فرعی وارد می‌شود.

تشخیص مقصر در تصادف از روبرو

تصادف در سبقت غیر مجاز

تصادف در سبقت غیرمجاز بیشتر در پیچ‌ها و مناطق کور راننده اتفاق می‌افتد. با توجه به اینکه این سبقت به‌صورت غیرمجاز انجام شده بنابراین همواره مقصر خودرویی است که از خودرویی دیگر، سبقت غیرمجاز گرفته است.

مقصر تصادف از بغل

تصادف از بغل یکی از تصادفاتی است که بسیار رخ می‌دهد. چگونگی تشخیص مقصر در تصادفات رانندگی از بغل، بر عهده افسر راهنمایی است. به صورت کلی، تصادفات از بغل سمت راست، بغل سمت چپ و بغل به بغل اتفاق می‌افتد که نحوه تشخیص مقصر در آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

مقصر تصادف از بغل سمت چپ

اگر خودرویی بدون بررسی آینه‌ها و زدن راهنما قصد خروج از پارک، حرکت یا تغییر مسیر داشته باشد، مقصر تصادف از بغل سمت چپ با خودرویی است که از راست می‌آید.

مقصر تصادف از بغل سمت راست

اگر خودرویی بدون زدن راهنما قصد تغییر مسیر یا حرکت را داشته باشد و برای این کار آینه‌های خود را بررسی نکند، مقصر تصادف از بغل سمت راست با خودروهایی است که از چپ می‌آیند.

مقصر تصادف بغل به بغل

اگر خودرویی بدون زدن راهنما و بررسی آینه‌ها قصد تغییر مسیر ناگهانی (مسیر از چپ به راست یا برعکس) را داشته باشد، مقصر تصادف بغل به بغل خواهد بود.

تشخیص مقصر در تصادفات

مقصر تصادف شاخ به شاخ

در مورد تصادف شاخ به شاخ (از روبرو) تنها یک حالت ممکن است، اینکه خیابان فرعی یا کوچه، دوطرفه باشد. لازم است بدانید که نوع سبقت هیچگونه تاثیری در نحوه تشخیص مقصر در تصادفات شاخ به شاخ ندارد. در این شرایط فردی که سبقت گرفته، مقصر 100 درصدی تصادف از روبرو خواهد بود. چون خودروی مقصر وارد لاین روبرو شده بنابراین مقصر خواهد بود.

مقصر تصادف در چهار راه

چهارراه‌ها یکی از شلوغ‌ترین تقاطع‌ها هستند. به‌طور کلی حق تقدم با خودرویی است که از خیابان اصلی وارد می‌شود. بنابراین چگونگی تشخیص مقصر در تصادف در چهارراه به دو حالت زیر بستگی دارد.

مقصر تصادف در چراغ زرد چهارراه

چراغ زرد، یعنی حرکت با سرعت مطمئنه، بنابراین اگر خودرویی با سرعت بالا حرکت کند، مقصر تصادف در چراغ زرد خواهد بود.

مقصر تصادف در چراغ قرمز چهارراه

اگر خودرویی از چراغ‌ قرمز عبور و وارد حریم تقاطع شود، طبق قانون تصادف پشت چراغ قرمز، مقصر خواهد بود. اما اگر خودرو پشت چراغ قرمز متوقف باشد، برای تشخیص مقصر تصادف باید کارشناس افسر پلیس اقدام کند.

مقصر تصادف در سبقت

تصادف در سبقت بیشتر در پیچ‌ها و به دلیل عدم بررسی آینه‌ها و وجود نقاط کور اتفاق می‌افتد. مقصر تصادف در سبقت به جهت آن بستگی دارد.

مقصر تصادف سبقت از چپ

سبقت از چپ مجاز است، بنابراین برای تشخیص مقصر در تصادفات سبقت از چپ باید افسر پلیس، محل حادثه را کارشناسی کند.

مقصر تصادف سبقت از راست

طبق قانون راهنمایی و رانندگی، سبقت گرفتن از راست در هر شرایطی خلاف مقررات است، بنابراین مقصر تصادف سبقت از راست خودرویی است که اقدام به سبقت کرده است.

تشخیص مقصر در تصادفات اتوبان

مقصر تصادف در اتوبان

در بعضی موارد، نحوه تشخیص مقصر در تصادفات اتوبان کار ساده‌ای نیست. اگر خودرویی به‌صورت کامل در وسط اتوبان توقف کند، مقصر حادثه است. در مورد مقصر تصادف خودروی پارک شده در اتوبان هم در بخش دیگری از این مقاله توضیحات ارائه شد. در هر صورت برای تشخیص مقصر تصادف در اتوبان نیاز به نظر کارشناسی افسر راهنمایی است.

مقصر تصادف در کوچه

در کوچه‌ها معمولا خودروهایی در سمت چپ و راست پارک شده‌اند. از طرفی عبور از کوچه قوانینی دارد که شامل ورود ممنوع و ورود یک‌طرفه است. نحوه تشخیص مقصر در تصادفات کوچه به‌صورت زیر است.

مقصر تصادف در کوچه ورود ممنوع

در کوچه ورود ممنوع، مقصر تصادف خودرویی است که از سمت ورود ممنوع وارد شده است.

مقصر تصادف با خودروی پارک شده

مقصر تصادف در کوچه با خودروی پارک شده، خودرویی است که به اتومبیل پارک شده برخورد کرده است.

مقصر تصادف با خودروی دوبله پارک شده

مقصر تصادف در پارک دوبله در کوچه، خودرویی است که پارک دوبله کرده است.

مقصر تصادف در دور زدن

تصادف در زمان دور زدن، در عرض خیابان‌های اصلی یا فرعی و خیابان‌هایی با عرض بالا اتفاق می‌افتد. تصادف در دور زدن ممکن است در گردش به راست یا گردش به چپ باشد. در هر دو صورت راننده‌ای که قصد دور زدن دارد باید سرعت گردش و حق تقدم را رعایت کند. برای تعیین مقصر در این تصادفات، حضور افسر راهنمایی ضروری است.

مقصر تصادف در دور برگردان

حق تقدم در دور برگردان با خودروهایی است که قبل از دور زدن خودرویی، در آن لاین قرار دارند.

مقصر تصادف از پشت در دوربرگردان

مقصر تصادف از پشت در دوربرگردان، خودرویی است که از پشت برخورد کرده، اما در برخی موارد حضور افسر راهنمایی ضروری است.

تشخیص مقصر

مقصر تصادف از بغل در دوربرگردان

در تشخیص مقصر در تصادفات رانندگی از بغل در دوربرگردان، به موقعیت خودرو و سرعت آن بستگی دارد. بنابراین برای تشخیص مقصر، حضور افسر راهنمایی ضروری است.

مقصر تصادف در خیابان یک طرفه

اگر خودرویی وارد خیابان یک‌طرفه‌ای شود که ورود ممنوع است، مقصر بروز تصادف خواهد بود. در خیابان‌های یک‌طرفه، تصادف با عنوان تصادف در ورود ممنوع شناخته می‌شود. بنابراین با توجه به علائم رانندگی موجود در خیابان یک‌طرفه می‌توان برای تشخیص مقصر در تصادفات رانندگی اقدام کرد.

مقصر تصادف در هنگام پارک

پارک کردن به مفهوم توقف کوتاه یا طولانی‌مدت است. تصادف در زمان پارک کردن خودرو در موقعیت‌های مختلفی اتفاق می‌افتد.

مقصر تصادف در خروج از پارک

اگر خوردویی در هنگام خروج از پارک، راهنما نزده باشد، مقصر است. در غیر این صورت، افسر راهنمایی مقصر را تشخیص می‌دهد.

مقصر تصادف با خودروی پارک شده در پارک ممنوع

مقصر تصادف با خودروی پارک شده در منطقه پارک ممنوع، خودروی پارک شده است.

مقصر تصادف با خودروی پارک شده در تقاطع

پارک خودرو در تقاطع‌ها ممنوع است، بنابراین مقصر تصادف با خودروی پارک شده در تقاطع، خودروی متوقف است. بهترین روش برای تشخیص مقصر در تصادفات تقاطع، کارشناسی افسر پلیس است.

مقصر تصادف خودروی پارک شده در اتوبان

پارک خودرو در اتوبان ممنوع است، بنابراین مقصر تصادف با خودروی متوقف در اتوبان، خودروی پارک شده است.

تشحیص مقصر در تصادف

مقصر تصادف در تغییر لاین

تغییر دادن لاین بدون کاهش سرعت، بررسی آینه‌ها، بدون زدن راهنما و عدم رعایت حق تقدم، غیرمجاز است. در تصادف تغییر لاین، مقصر راننده‌ای است که به صورت ناگهانی تغییر لاین می‌دهد.

در تصادف انحراف به چپ مقصر کیست؟

در چگونگی تشخیص مقصر در تصادفات رانندگی انحراف به چپ، مقصر خودرویی است که به سمت چپ منحرف شده است.

مقصر تصادف در انحراف به راست

پیچیدن در لاین راست بدون کاهش سرعت، زدن راهنما، استفاده از راهنما و رعایت احتیاط، غیرمجاز است. اگر خودرویی این موارد را رعایت نکند، مقصر تصادف در انحراف به راست خواهد بود. البته در بسیاری موارد نیاز به کارشناسی افسر راهنمایی خواهد بود تا با توجه به شرایط، خودروی مقصر در تصادفات رانندگی را مشخص کند.

مقصر تصادف با ماشین آموزش رانندگی

با توجه به اینکه خودروی آموزش رانندگی در حال تعلیم به یک کارآموز بوده و از طرفی علائم و تابلوهای اخطار روی خودرو نصب شده است، در شرایط خاص، حق تقدم با این خودروها خواهد بود. در تشخیص مقصر تصادف با خودروی آموزش رانندگی، قوانین مشابه است. اما همه خودروها باید رعایت کرده و در صورت بروز تصادف، تشخیص مقصر را به افسر پلیس بسپارند.

مقصر تصادف هنگام خروج از پارک

در زمان خروج از پارک، حق تقدم با خودروی در حال عبور از خیابان است. در این شرایط خودروی پارک شده که حق تقدم را برای خروج از پارک رعایت نکرده باشد، مقصر تصادف خواهد بود.

تشخیص مقصر در تصادفات رانندگی و ضرورت دریافت بیمه بدنه و شخص ثالث

تشخیص مقصر در تصادفات رانندگی کار دشواری است و نیاز به کارشناسی افسر راهنمایی دارد. فرض را بر این بگیرید که با توجه به موقعیت‌هایی که بررسی شد، شما مقصر باشید، در این شرایط برای جبران خسارات مالی و جانی چکار می‌کنید؟ پاسخ به این سوال واضح است، باید برای دریافت بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث اقدام کنید تا بتوانید هزینه‌ خسارات وارده را جبران کنید. برای خرید بیمه خودرو و یا مشاوره تخصصی بیمه ای میتوانید از طریق شماره های درج شده در پایین صفحه اقدام نمایید و یا از فروشگاه آنلاین ما دیدن کنید.

نویسنده پست: آرش اکبری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *