پرداخت خسارت ماشین‌های بدون بیمه آسیب دیده از سیل

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: برای آن دسته از خودروهایی که بیمه بدنه نداشته‌اند هم…