جبران هزینه‌های پزشکی کرونا تا سقف ۲۵ میلیون تومان

در خدمتی جدید از شرکت بیمه معلم تا سقف ۲۵ میلیون تومان هزینه‌های پزشکی کرونا…