بیمه سیل یا همان بیمه آتش سوزی خودمان؟

بیمه سیل چیست؟ بیمه سیل ،آتش سوزی و بلایای طبیعی چه تاثیری در زندگی حادثه…