بیمه معلم تمام دانش آموزان کشور را ۲۴ ساعته تحت پوشش دارد

عباس معینی معاونت اشخاص بیمه معلم اعلام کرد که در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ هم تمام…