طرح فیروزه ای بیمه مساجد و هیات های مذهبی

بیمه مراسم عزاداری در مساجد وهیئت های مذهبی بیمه مراسم عزاداری در مساجد و هیئت…