برای پرداخت اینترنتی حق بیمه خود میتوانید از لینک زیر استفاده نمایید.

لطفا کد اعلامیه بدهکار و کد بیمه گذار خود را با توجه به فرم اعلامیه بدهکاری که در اختیارتان قرار دارد، در قسمت های مشخص شده وارد نمایید تا بدهکاری شما تسویه شود.


[button color=”blue” size=”big” link=”http://khayam.mic.co.ir/BimeSiteMVC/Mali/EPayment/Index” icon=”” target=”false”]پرداخت الکترونیک حق بیمه[/button]


درگاه آنلاین پرداخت حق بیمه