شرکت بیمه معلم در راستای افزایش رضایت مشتریان ازخدمات بیمه آتش سوزی، طرح های خاصی را برای گروه های هدف معین، طراحی و به اجرا در آورده است که ذیلا به معرفی آنها می پردازیم.

 

طرح جامع خانه و خانواده

این طرح برای منازل مسکونی با سرمایه های متفاوت و با پوشش های متنوع ذیل قابل ارائه است :

 • جبران خسارت مالی وارده به ساختمان و اثاثه بیمه گذار در قبال خطرهای آتش سوزی، صاعقه و انفجار
 • جبران خسارت مالی و بدنی وارده در برابر اشخاص ثالث که از وقوع حریق در محل مسکونی بیمه گذار ناشی شده باشد تا سقف مقرر در بیمه نامه
 • جبران غرامت فوت و نقص عضو کلی و جزئی بیمه گذار و اعضا خانواده که از وقوع حریق در محل مسکونی بیمه گذار ناشی شده باشد وی تا سقف مقرر در بیمه نامه
 • جبران فوت ناشی از حادثه بیمه گذار و اعضای خانواده وی

 طرح آسایش ایرانیان

این طرح برای منازل مسکونی  با سرمایه های متفاوت و با پوشش های ذیل قابل ارائه است :

 • جبران خسارت مالی وارده به ساختمان و اثاثه بیمه گذار در قبال خطر آتش سوزی، صاعقه و انفجار و خطرات اضافی زلزله، طوفان، سیل و ضایعات ناشی از برف و باران

طرح آرامش خانواده

این طرح برای منازل مسکونی  با سرمایه های متفاوت و با پوشش های ذیل قابل ارائه است :

 • جبران خسارت مالی وارده به ساختمان، اثاثه و تاسیسات بیمه گذار در قبال خطر آتش سوزی، صاعقه و انفجار و خطرات اضافی زلزله، طوفان، سیل و سرقت
 • جبران خسارت مالی وارده در برابر اشخاص ثالث که از وقوع حریق در محل مسکونی بیمه گذار ناشی شده باشد تا سقف مقرر در بیمه نامه
 • جبران غرامت فوت، نقص عضو کلی و جزئی بیمه گذار و اعضا خانواده وی تا سقف مقرر در بیمه نامه
 • جبران خسارت وارده به اتومبیل شخصی بیمه گذار و یا اعضای خانواده بیمه گذار مستقر در پارکینگ که از وقوع حریق در محل مسکونی بیمه گذار ناشی شده باشد تا سقف مقرر در بیمه نامه
 • جبران هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و اعضای خانواده وی که از وقوع خطرات بیمه شده بجز سرقت ناشی شده باشد تا سقف مقرر در بیمه نامه
 • جبران هزینه پزشکی اشخاص ساکن در محل مورد بیمه که از وقوع خطرات بیمه شده ناشی شده باشد تا سقف مقرر در بیمه نامه

طرح فرهنگ

به موجب طرح فرهنگ  اماکن آموزشی در قبال خطرآتش سوزی، صاعقه و انفجار و خطرات اضافی زلزله، ضایعات ناشی از برف و باران، طوفان، سیل، سقوط بهمن، سقوط هواپیما، سنگینی برف، ترکیدگی لوله آب و سرقت  قرار می گیرند.

طرح مهر فرهنگیان

به موجب طرح مهر فرهنگ منازل مسکونی فرهنگیان در قبال خطرآتش سوزی، صاعقه و انفجار و خطرات اضافی زلزله، ضایعات ناشی از برف و باران، طوفان، سیل، سقوط بهمن، سقوط هواپیما، سنگینی برف، ترکیدگی لوله آب و سرقت تحت پوشش بیمه معلم قرار می گیرند.

طرح اصناف
در این طرح که ویژه صنوف مختلف طراحی گردیده است علاوه بر ارائه پوشش حریق، انفجار و صاعقه، پوشش های زلزله، سیل، طوفان، مسئولیت مالی در قبال همسایگان و هزینه پاکسازی نیز ارائه می شود. از مهم ترین ویژگی این طرح می توان به کاهش زمان صدور و تحویل فوری بیمه نامه بدون تشریفات اداری و به صورت دفتر چه ای، امکان انتخاب مبلغ سرمایه و حق بیمه با توجه به ۴ طرح ارائه شده در بیمه نامه اشاره کرد.

طرح انارستان  “ویژه فروش اینترنتی”

به موجب این طرح منازل مسکونی کلیه اقشار جامعه در قبال خطرات آتش سوزی، صاعقه،انفجار، سیل، طوفان وگردباد تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

طرح فیروزه ای(مساجد):

“به موجب این  طرح مساجد، تکایای موقت مذهبی، حسینیه ها، امام زاده ها و اماکن متبرکه در قبال خطرآتش سوزی، صاعقه، انفجار و مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل مراجعه کنندگان این اماکن مذهبی تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.”