در این قسمت با وارد کردن شماره کامل بیمه نامه و کد بیمه گذار میتوانید از خسارت های دریافتی مورد بیمه تا کنون مطلع شوید.

[button color=”blue” size=”big” link=”http://khayam.mic.co.ir/BimeSiteMVC/Car/SalesDamageEstelam/Index” icon=”” target=”false”]استعلام خسارت بیمه شخص ثالث[/button]

[button color=”blue” size=”big” link=”http://khayam.mic.co.ir/BimeSiteMVC/Car/BadanehDamageEstelam/Index” icon=”” target=”false”]استعلام خسارت بیمه نامه بدنه[/button]

جهت دریافت آخرین اخبار و رویدادها، میتوانید در صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید.