نیروی انسانی

“رزومه نمایندگی آرش اکبری اربابی کد ۲۰۱۸”

مشخصات نیروی انسانی

  • مشخصات پرسنل این نمایندگی:

سابقه فعالیت بیمه ای

محل اخذ مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سمت

نام و نام خانوادگی

۷سال دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد مدیریت دولتی مدیر داخلی مهدی جوادی پور
۵ سال دانشگاه تهران کارشناسی ارشد MBA مدیر بازار یابی و فروش هادی نامدارپور
۱ سال دانشگاه علوم و تحقیقات فارس کارشناسی عمران کارشناس بیمه های مسئولیت سامان اکبری اربابی
۶ سال دانشگاه علوم تحقیقات فارس کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی مدیر بیمه های مسئولیت و مهندسی مهشید حافظی
۳ سال دانشگاه آزاد مرکز شیراز کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی کارشناس مسئول صدور سارا اکبری اربابی
۲ سال دانشگاه آزاد مرکز شیراز کارشناسی حسابداری حسابدار شبنم نعمت اللهی
۲ سال دانشگاه پیام نور شیراز کارشناس حسابداری کارشناس بیمه های زندگی رویا علمدار
۲ سال دانشگاه شیراز کارشناسی مدیریت صنعتی کارشناس بیمه های زندگی سحر حسینی
۸ سال دانشگاه آزاد شیراز کارشناس حسابداری کارشناس مسئول بیمه های درمان ویدا توکل